מבחן אמיתי 1

לתרגל את המבחנים חשוב מאוד אך יותר חשוב

לראות את כל ההרצאות לפני ולתרגל את המבחנים בתוך ההרצאות

השלם והמשך