הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הרצאה 39 כניסה ויציאה מהרכב ,הסעת נוסעים וחגורות בטיחות

Lesson content locked
If you're already enrolled, חייב להירשם.
התחבר בבקשה