הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הרצאה 38 הוראות כלליות ומבנה הרכב

Lesson content locked
If you're already enrolled, חייב להירשם.
התחבר בבקשה