הרצאה 1: מבוא לתמרורים

איך פוטרים את המבחן ?

עונים על כל התשובות ואז לוחצים על הלחצן הסגול(שליחה) ואז עולים לראש הדף ויהיה לכם שם לחצן סגול נוסף (הצגת הציון) לוחצים עליו ואז זה מציג לכם את הציון והטעיות.

לפעמים צריך לעלות ממש הרבה למעלה כדי לראות את הלחצן (הצגת הציון)

בהצלחה


איך פוטרים את המבחן ?

עונים על כל התשובות ואז לוחצים על הלחצן הסגול(שליחה) ואז עולים לראש הדף ויהיה לכם שם לחצן סגול נוסף (בדוק תשובה) לוחצים עליו ואז זה מציג לכם את הציון והטעיות.

לפעמים צריך לעלות ממשהרבה למעלה כדי לראות את הלחצן (בדוק תשובה)

בהצלחה


השלם והמשך  
דיון

5 comments